رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واردات نفت ترکیه از ایران افزایش یافت

واردات نفت ترکیه از ایران افزایش یافت روزنامه آیدینلیک از افزایش واردات نفت ترکیه از ایران در ۲.۵ ماه اخیر خبر داد و نوشت: ترکیه قصد دارد همانند دوره قبلی تحریم علیه ایران، این بار نیز هر ماه به واردات سه یا چهار محموله بزرگ نفت از ایران ادامه دهد.

واردات نفت ترکیه از ایران افزایش یافت

روزنامه آیدینلیک از افزایش واردات نفت ترکیه از ایران در ۲.۵ ماه اخیر خبر داد و نوشت: ترکیه قصد دارد همانند دوره قبلی تحریم علیه ایران، این بار نیز هر ماه به واردات سه یا چهار محموله بزرگ نفت از ایران ادامه دهد.