رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال ۳۰۰ میلیونی شدن وام مسکن زوجهای جوان

احتمال ۳۰۰ میلیونی شدن وام مسکن زوجهای جوان محمدرضا رضایی کوچی عضو کمیسیون عمران مجلس: تسهیلات مسکن زوج‌ها حداقل باید ۳۰۰ میلیون تومان باشد. در شرایط کنونی خرید یک خانه ۵۰ متری ۴۰۰ میلیون تومان پول می‌خواهد. از این رو وام ۳۰۰ میلیونی برای یک زوج می تواند در خرید مسکن راهگشا باشد از سوی […]

احتمال ۳۰۰ میلیونی شدن وام مسکن زوجهای جوان

محمدرضا رضایی کوچی عضو کمیسیون عمران مجلس:

تسهیلات مسکن زوج‌ها حداقل باید ۳۰۰ میلیون تومان باشد.

در شرایط کنونی خرید یک خانه ۵۰ متری ۴۰۰ میلیون تومان پول می‌خواهد. از این رو وام ۳۰۰ میلیونی برای یک زوج می تواند در خرید مسکن راهگشا باشد

از سوی دیگر مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن باید از ۱۲ سال به حداقل ۲۰ سال افزایش یابد تا میزان فشار بر وام‌گیرندگان کاهش یابد