رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۶ آبان صلاحیت ۴ وزیر پیشنهادی دولت را برای وزارت‌خانه‌های اقتصاد، کار، راه و صنعت بررسی خواهد کرد

مجلس ۶ آبان صلاحیت ۴ وزیر پیشنهادی دولت را برای وزارت‌خانه‌های اقتصاد، کار، راه و صنعت بررسی خواهد کرد /ایرنا

مجلس ۶ آبان صلاحیت ۴ وزیر پیشنهادی دولت را برای وزارت‌خانه‌های اقتصاد، کار، راه و صنعت بررسی خواهد کرد /ایرنا