رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانگیری : برخی فکر می‌کنند ما خودکار به دست باید به دنبال عزل مدیرانی باشیم که ریسک‌پذیر نیستند

جهانگیری، معاون اول روحانی: برخی فکر می‌کنند ما خودکار به دست باید به دنبال عزل مدیرانی باشیم که ریسک‌پذیر نیستند در حالی که تا این لحظه اجازه برکناری منشی خود را هم پیدا نکردم از من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهم /ایرنا

جهانگیری، معاون اول روحانی: برخی فکر می‌کنند ما خودکار به دست باید به دنبال عزل مدیرانی باشیم که ریسک‌پذیر نیستند

در حالی که تا این لحظه اجازه برکناری منشی خود را هم پیدا نکردم

از من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهم /ایرنا