رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دفن قبور شهدا در سیستان و بلوچستان!

دفن قبور شهدا در سیستان و بلوچستان! طوفان‌های گرد و خاک در سیستان و بلوچستان سبب شد قبور شهدا در روستای یادگار و اشترک زیر شن‌های روان دفن شود.

دفن قبور شهدا در سیستان و بلوچستان!

طوفان‌های گرد و خاک در سیستان و بلوچستان سبب شد قبور شهدا در روستای یادگار و اشترک زیر شن‌های روان دفن شود.