رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور کیفرخواست برای هشت مدیر دولتی دادستان کرمانشاه

صدور کیفرخواست برای هشت مدیر دولتی دادستان کرمانشاه: اخیرا از سوی دادسرا برای هشت نفر از مدیرانی که با اقدامات خود باعث تضییع اموال دولتی شده‌اند با صدور کیفرخواست تقاضای تعیین کیفر و جبران خسارت وارده، شده است./ایسنا

صدور کیفرخواست برای هشت مدیر دولتی دادستان کرمانشاه: اخیرا از سوی دادسرا برای هشت نفر از مدیرانی که با اقدامات خود باعث تضییع اموال دولتی شده‌اند با صدور کیفرخواست تقاضای تعیین کیفر و جبران خسارت وارده، شده است./ایسنا