رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش ۱۰ درصدی هزینه تماس تلفن ثابت با کشور عراق در ایام اربعین

کاهش ۱۰ درصدی هزینه تماس تلفن ثابت با کشور عراق در ایام اربعین صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران: شرکت مخابرات ایران در جهت رقم زدن ارتباطی فراگیر برای تمام زائران کشورمان، هزینه تماس از طریق تلفن ثابت در کشورمان با تلفن ثابت و تلفن همراه کشور عراق را کاهش داد. در ایام اربعین، هزینه هر […]

کاهش ۱۰ درصدی هزینه تماس تلفن ثابت با کشور عراق در ایام اربعین

صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:

شرکت مخابرات ایران در جهت رقم زدن ارتباطی فراگیر برای تمام زائران کشورمان، هزینه تماس از طریق تلفن ثابت در کشورمان با تلفن ثابت و تلفن همراه کشور عراق را کاهش داد.

در ایام اربعین، هزینه هر دقیقه تماس از تلفن ثابت در ایران با تلفن ثابت در کشور عراق با ده درصد تخفیف، از ۷۰۰ تومان به ۶۳۰ تومان کاهش می یابد.

همچنین تماس از طریق تلفن ثابت در کشورمان با تلفن همراه در کشور عراق که دقیقه ای ۹۰۰ تومان بود، در این ایام با ده درصد تخفیف، دقیقه ای ۸۱۰ تومان محاسبه می شود.

تخفیف هزینه تماس از تلفن ثابت با تلفن ثابت و تلفن همراه در کشور عراق از تاریخ اول آبان تا ۱۸ آبان ماه سال جاری اعمال خواهد شد.