رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارت زرد مجلس به “اردکانیان”

کارت زرد مجلس به “اردکانیان” وکلای‌ملت در جلسه علنی امروز قوه مقننه، در جریان بررسی طرح سوال از وزیر نیرو، درباره مشکلات حق‌آبه کشاورزان شرق اصفهان و عدم جاری شدن حق‌آبه آنها در رودخانه زاینده رود طی سال جاری از توضیحات وزیر قانع نشدند

کارت زرد مجلس به “اردکانیان”

وکلای‌ملت در جلسه علنی امروز قوه مقننه، در جریان بررسی طرح سوال از وزیر نیرو، درباره مشکلات حق‌آبه کشاورزان شرق اصفهان و عدم جاری شدن حق‌آبه آنها در رودخانه زاینده رود طی سال جاری از توضیحات وزیر قانع نشدند