رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«دبستان پسرانه شهید محمدعلی بدیهی مخصوص اتباع خارجی،» امروزافتتاح شد

«دبستان پسرانه شهید محمدعلی بدیهی مخصوص اتباع خارجی،» امروز توسط نماینده کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در محله زینبیه اصفهان افتتاح شد

«دبستان پسرانه شهید محمدعلی بدیهی مخصوص اتباع خارجی،» امروز توسط نماینده کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در محله زینبیه اصفهان افتتاح شد