رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حسین انتظامی به عنوان رئیس سازمان سینمایی انتخاب شده

حسین انتظامی به عنوان رئیس سازمان سینمایی انتخاب شده و به‌زودی از صالحی وزیر فرهنگ‌و ارشاد اسلامی حکم دریافت می‌کند.

حسین انتظامی به عنوان رئیس سازمان سینمایی انتخاب شده و به‌زودی از صالحی وزیر فرهنگ‌و ارشاد اسلامی حکم دریافت می‌کند.