رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‌سردار اشتری: اتباع خارجی تنها از مرز شلمچه امکان تردد دارند

‌سردار اشتری: اتباع خارجی تنها از مرز شلمچه امکان تردد دارند مشکل امنیتی در مرزهای سه‌گانه نداشته‌ایم مردم موارد مشکوک‌ را به پلیس اطلاع دهند تاکنون گذرنامه تقلبی در ایام اربعین کشف نشده اما ویزاهای تقلبی ‌شناسایی‌‌ و برخورد لازم صورت گرفته است.

‌سردار اشتری: اتباع خارجی تنها از مرز شلمچه امکان تردد دارند

مشکل امنیتی در مرزهای سه‌گانه نداشته‌ایم مردم موارد مشکوک‌ را به پلیس اطلاع دهند تاکنون گذرنامه تقلبی در ایام اربعین کشف نشده اما ویزاهای تقلبی ‌شناسایی‌‌ و برخورد لازم صورت گرفته است.