رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین تصاویر ادعایی “جیش العدل” از نیروهای ربوده شده در میرجاوه

اولین تصاویر ادعایی “جیش العدل” از نیروهای ربوده شده در میرجاوه گروهک تروریستی جیش العدل با انتشار دو عکس مدعی شد که افراد حاضر در این تصاویر نیروهای ربوده شده در مرز میرجاوه به همراه تسلیحاتی است که از آن منطقه غارت کرده‌اند /ایسنا

اولین تصاویر ادعایی “جیش العدل” از نیروهای ربوده شده در میرجاوه

گروهک تروریستی جیش العدل با انتشار دو عکس مدعی شد که افراد حاضر در این تصاویر نیروهای ربوده شده در مرز میرجاوه به همراه تسلیحاتی است که از آن منطقه غارت کرده‌اند /ایسنا