رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دكتر «فرشيد هكي»، حقوقدان و اقتصاددان، دیروز (یکشنبه) به قتل رسيد

دكتر «فرشيد هكي»، حقوقدان و اقتصاددان، دیروز (یکشنبه) به قتل رسيد بر اساس اطلاعات اوليه، وی در نزديكي منزلشان، مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و پس از وارد شدن تعداد زيادي ضربات چاقو، جسد ايشان را سوزانده اند. از دلايل و انگیزه هاي اين قتل اطلاعي در دست نيست. موضوع در آگاهی ناجا تحت […]

دكتر «فرشيد هكي»، حقوقدان و اقتصاددان، دیروز (یکشنبه) به قتل رسيد

بر اساس اطلاعات اوليه، وی در نزديكي منزلشان، مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و پس از وارد شدن تعداد زيادي ضربات چاقو، جسد ايشان را سوزانده اند. از دلايل و انگیزه هاي اين قتل اطلاعي در دست نيست. موضوع در آگاهی ناجا تحت بررسي است.