رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت خارجه: شایعه کناره‌گیری ظریف ارزش پاسخگویی ندارد

وزارت خارجه: شایعه کناره‌گیری ظریف ارزش پاسخگویی ندارد روابط عمومی وزارت امور خارجه در واکنش به شایعه کناره‌گیری محمدجواد ظریف از این وزارتخانه اعلام کرد که این خبرسازی‌های سراسر دروغ حتی ارزش پاسخگویی یا تکذیب ندارد.

وزارت خارجه: شایعه کناره‌گیری ظریف ارزش پاسخگویی ندارد

روابط عمومی وزارت امور خارجه در واکنش به شایعه کناره‌گیری محمدجواد ظریف از این وزارتخانه اعلام کرد که این خبرسازی‌های سراسر دروغ حتی ارزش پاسخگویی یا تکذیب ندارد.