رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتهام ۵ متهم پرونده محیط زیست به افساد فی الارض تغییرکرد

اتهام ۵ متهم پرونده محیط زیست به افساد فی الارض تغییرکرد وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده موسوم به فعالان محیط زیستی بازداشت شده، از تغییر اتهام ۵ متهم این پرونده از جاسوسی به افساد فی الارض خبر داد و گفت: کیفرخواست این افراد به اتهام افساد فی الارض صادر شده است /ایرنا

اتهام ۵ متهم پرونده محیط زیست به افساد فی الارض تغییرکرد

وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده موسوم به فعالان محیط زیستی بازداشت شده، از تغییر اتهام ۵ متهم این پرونده از جاسوسی به افساد فی الارض خبر داد و گفت: کیفرخواست این افراد به اتهام افساد فی الارض صادر شده است /ایرنا