رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استاندار خوزستان: یک زن مرتبط با حادثه تروریستی اهواز بازداشت شده است.

استاندار خوزستان: یک زن مرتبط با حادثه تروریستی اهواز بازداشت شده است. در این رابطه تا به حال هیچ فعال مدنی بازداشت نشده است /ایلنا

استاندار خوزستان: یک زن مرتبط با حادثه تروریستی اهواز بازداشت شده است. در این رابطه تا به حال هیچ فعال مدنی بازداشت نشده است /ایلنا