رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خلیج فارس ثبت جهانی شد

خلیج فارس ثبت جهانی شد ‏مدیر کل دفتر مالکیت فکری وزارت صمت: ‏ خلیج فارس با پیشوند مروارید در سازمان مالکیت فکری به ثبت رسید از این پس هیچ دولت و کشور و سازمانی نمی‌تواند این خلیج را با نام دیگری نامگذاری کند/ ایسنا‏

خلیج فارس ثبت جهانی شد

‏مدیر کل دفتر مالکیت فکری وزارت صمت:

خلیج فارس با پیشوند مروارید در سازمان مالکیت فکری به ثبت رسید

از این پس هیچ دولت و کشور و سازمانی نمی‌تواند این خلیج را با نام دیگری نامگذاری کند/ ایسنا‏