رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدیویی از حاشیه پیاده روی اربعین

ویدیویی از حاشیه پیاده روی اربعین احتمالا در واکنش به توئیت یکی از مسئولان دولتی که سال گذشته از ریختن آشغال در مسیر پیاده روی انتقاد کرده بود

ویدیویی از حاشیه پیاده روی اربعین

احتمالا در واکنش به توئیت یکی از مسئولان دولتی که سال گذشته از ریختن آشغال در مسیر پیاده روی انتقاد کرده بود