رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اردکانیان وزیر نیرو: تابستان ۹۷ یک کارنامه مثبت و قابل اعتنا برای صنعت برق بود

اردکانیان وزیر نیرو: تابستان ۹۷ یک کارنامه مثبت و قابل اعتنا برای صنعت برق بود که مورد تقدیر مردم و مجلس قرار گرفت

اردکانیان وزیر نیرو: تابستان ۹۷ یک کارنامه مثبت و قابل اعتنا برای صنعت برق بود که مورد تقدیر مردم و مجلس قرار گرفت