رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش فاجعه‌بار سن پوکی استخوان در کشور

کاهش فاجعه‌بار سن پوکی استخوان در کشور سازمان غذا و دارو: سن پوکی استخوان در ایران به شدت کاهش پیدا کرده / در حال حاضر سهم لبنیات در سفره مردم کم شده / برخی بحث قیمت را در این زمینه مطرح می‌کنند / دربسیاری ازمناطق کشور با مشکل کمبود ویتامین D و آهن مواجهیم /ایسنا

کاهش فاجعه‌بار سن پوکی استخوان در کشور

سازمان غذا و دارو: سن پوکی استخوان در ایران به شدت کاهش پیدا کرده / در حال حاضر سهم لبنیات در سفره مردم کم شده / برخی بحث قیمت را در این زمینه مطرح می‌کنند / دربسیاری ازمناطق کشور با مشکل کمبود ویتامین D و آهن مواجهیم /ایسنا