رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کانون صرافان طی اطلاعیه‌ای، به صرافان هشدار داد

کانون صرافان طی اطلاعیه‌ای، به صرافان هشدار داد که از آزاد کردن دلالان ارزی به قید وثیقه جدّاً خودداری نمایند؛ وگرنه مجوز فعالیتشان توسط بانك مرکزی ابطال می‌گردد.

کانون صرافان طی اطلاعیه‌ای، به صرافان هشدار داد که از آزاد کردن دلالان ارزی به قید وثیقه جدّاً خودداری نمایند؛ وگرنه مجوز فعالیتشان توسط بانك مرکزی ابطال می‌گردد.