رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروه تروریستی تحریرالشام، این فیلم را از سرباز دلاور وطن، جناب سرهنگ ابوالحسن بیاتی منتشر کرده است

گروه تروریستی تحریرالشام، این فیلم را از سرباز دلاور وطن، جناب سرهنگ ابوالحسن بیاتی منتشر کرده است که تصور می‌شد در سال۹۵ در خلصه سوریه به شهادت رسیده و اکنون معلوم شده در اسارت این گروه تروریستی است. با امید به آزادی این سرباز وطن از چنگال تروریستها

گروه تروریستی تحریرالشام، این فیلم را از سرباز دلاور وطن، جناب سرهنگ ابوالحسن بیاتی منتشر کرده است که تصور می‌شد در سال۹۵ در خلصه سوریه به شهادت رسیده و اکنون معلوم شده در اسارت این گروه تروریستی است.
با امید به آزادی این سرباز وطن از چنگال تروریستها