رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن مسکو می‌تواند تحریم ‌های متقابل اقتصادی علیه اوکراین وضع کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن مسکو می‌تواند تحریم ‌های متقابل اقتصادی علیه اوکراین وضع کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن مسکو می‌تواند تحریم ‌های متقابل اقتصادی علیه اوکراین وضع کند.