رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرکل تعزیرات حکومتی‌ اردبیل: قاچاق سیگار از مرزهای ایران به آذربایجان بیشتر شده است

مدیرکل تعزیرات حکومتی‌ اردبیل: قاچاق سیگار از مرزهای ایران به آذربایجان بیشتر شده است / قبلا قاچاق سیگار از آذربایجان به سمت ایران انجام می‌شد اما اکنون این روند معکوس شده است /ایسنا  

مدیرکل تعزیرات حکومتی‌ اردبیل: قاچاق سیگار از مرزهای ایران به آذربایجان بیشتر شده است / قبلا قاچاق سیگار از آذربایجان به سمت ایران انجام می‌شد اما اکنون این روند معکوس شده است /ایسنا