رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کراوات از روی تندیس علی شریعتی حذف شد!

یک هفته بعد از رونمایی از تندیس علی شریعتی در دانشگاه فرهنگیان ساری، کراوات او از روی مجسمه حذف شد!

یک هفته بعد از رونمایی از تندیس علی شریعتی در دانشگاه فرهنگیان ساری، کراوات او از روی مجسمه حذف شد!