رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف صبح امروز با حضور در جلسه غیر علنی مجلس

ظریف صبح امروز با حضور در جلسه غیر علنی مجلس به تشریح تحولات منطقه و جهان و حادثه میرجاوه پرداخت /ایرنا

ظریف صبح امروز با حضور در جلسه غیر علنی مجلس به تشریح تحولات منطقه و جهان و حادثه میرجاوه پرداخت /ایرنا