رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی مطهری (نائب رئیس مجلس): اخیراً یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور اضافه شده است

علی مطهری (نائب رئیس مجلس): اخیراً یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور اضافه شده است و آن ورود هیاتی موسوم به «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام» در روند قانون‌گذاری مجلس است. این موضوع بدعت در روند قانون‌گذاری است و موجب تحدید جایگاه مجلس می‌شود /ایرنا

علی مطهری (نائب رئیس مجلس): اخیراً یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور اضافه شده است و آن ورود هیاتی موسوم به «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام» در روند قانون‌گذاری مجلس است. این موضوع بدعت در روند قانون‌گذاری است و موجب تحدید جایگاه مجلس می‌شود /ایرنا