رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیگر بلیت فروخته نمی‌شود

دیگر بلیت فروخته نمی‌شود با اعلام باشگاه پرسپولیس قرار بود ۹ هزار بلیت طبقه دوم ورزشگاه آزادی امروز به‌فروش برسد که به‌دلیل استقبال زیاد هواداران در کمتر از نیم ساعت تمام بلیت‌ها فروخته شد و دیگر بلیتی در ورزشگاه فروخته نمی‌شود /تسنیم

دیگر بلیت فروخته نمی‌شود

با اعلام باشگاه پرسپولیس قرار بود ۹ هزار بلیت طبقه دوم ورزشگاه آزادی امروز به‌فروش برسد که به‌دلیل استقبال زیاد هواداران در کمتر از نیم ساعت تمام بلیت‌ها فروخته شد و دیگر بلیتی در ورزشگاه فروخته نمی‌شود /تسنیم