رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش اداره کل زندان‌های تهران به اخبار مربوط به دراویش

واکنش اداره کل زندان‌های تهران به اخبار مربوط به دراویش اداره کل زندان‌های تهران: امتناع برخی زندانیان از هواخوری یا تماس تلفنی با خانواده‌هایشان با هدف امتیازطلبی و جوسازی تبلیغاتی، دلیل بر اعمال تبعیض یا غرض‌ورزی از سوی مسئولین مربوطه نیست /ایسنا

واکنش اداره کل زندان‌های تهران به اخبار مربوط به دراویش

اداره کل زندان‌های تهران: امتناع برخی زندانیان از هواخوری یا تماس تلفنی با خانواده‌هایشان با هدف امتیازطلبی و جوسازی تبلیغاتی، دلیل بر اعمال تبعیض یا غرض‌ورزی از سوی مسئولین مربوطه نیست /ایسنا