رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادگاه رسیدگی به پرونده احمد پاسدار، مدیرعامل نودیس‌پرداز، یک واردکننده واردات موبایل

دادگاه رسیدگی به پرونده احمد پاسدار، مدیرعامل نودیس‌پرداز، یک واردکننده واردات موبایل، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی ۱۸۱۴۴ گوشی تلفن همراه برگزار شد طبق کیفرخواست، متهم ۱۰۵۲۷۰۰۰ یورو ارز دولتی دریافت کرده و فاکتور‌های صوری تنظیم کرده /میزان

دادگاه رسیدگی به پرونده احمد پاسدار، مدیرعامل نودیس‌پرداز، یک واردکننده واردات موبایل، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی ۱۸۱۴۴ گوشی تلفن همراه برگزار شد

طبق کیفرخواست، متهم ۱۰۵۲۷۰۰۰ یورو ارز دولتی دریافت کرده و فاکتور‌های صوری تنظیم کرده /میزان