رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانگیری: در آینده با چالش بزرگی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه خواهیم بود

جهانگیری: در آینده با چالش بزرگی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه خواهیم بود / جمعیت کشور در ۳۰ سال آینده به رشد سالمندی می‌رسد / در سال ۲۰۵۰ تعداد سالمندان کشور احتمالا به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید /ایسنا

جهانگیری: در آینده با چالش بزرگی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه خواهیم بود / جمعیت کشور در ۳۰ سال آینده به رشد سالمندی می‌رسد / در سال ۲۰۵۰ تعداد سالمندان کشور احتمالا به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید /ایسنا