رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دکتر محمد فاریابی، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز: هنوز مرگ دریاچه ارومیه جدی گرفته نشده است

دکتر محمد فاریابی، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز: هنوز مرگ دریاچه ارومیه جدی گرفته نشده است / بطوری‌که لایحه دو فوریتی احیای دریاچه ارومیه چندین بار رأی نیاورده است / با خشک شدن دریاچه ارومیه جان ۱۴ میلیون نفر در خطر است /ایسنا

دکتر محمد فاریابی، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز: هنوز مرگ دریاچه ارومیه جدی گرفته نشده است / بطوری‌که لایحه دو فوریتی احیای دریاچه ارومیه چندین بار رأی نیاورده است / با خشک شدن دریاچه ارومیه جان ۱۴ میلیون نفر در خطر است /ایسنا