رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلیس امنیت تهران ممنوعیت الفعالیت شدن پرستو صالحی را تکذیب کرد

پلیس امنیت تهران مطلبی را که پرستو صالحی در اینستاگرامش منتشر و اعلام به ممنوعیت الفعالیت شدن در اماکن عمومی توسط پلیس امنیت کرده بود، تکذیب کرد /فارس

پلیس امنیت تهران مطلبی را که پرستو صالحی در اینستاگرامش منتشر و اعلام به ممنوعیت الفعالیت شدن در اماکن عمومی توسط پلیس امنیت کرده بود، تکذیب کرد /فارس