رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی: آبان، میعاد تاریخی استقلال‌طلبی و مبارزه ملت ایران بااستبداداست

روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی: آبان، میعاد تاریخی استقلال‌طلبی و مبارزه ملت ایران بااستبداداست دولت آمریکا در صدداست۱۳آبان رابه خاطره‌ای تلخ و توأم بارنج ملت ایران تبدیل کند که با روحیه مقاومت ملت بزرگ ایران و رهبری شجاع،قاطعاً شکست خواهد خورد

روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی: آبان، میعاد تاریخی استقلال‌طلبی و مبارزه ملت ایران بااستبداداست

دولت آمریکا در صدداست۱۳آبان رابه خاطره‌ای تلخ و توأم بارنج ملت ایران تبدیل کند که با روحیه مقاومت ملت بزرگ ایران و رهبری شجاع،قاطعاً شکست خواهد خورد