رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیرانوند: گرفتن ضربه سر ژاوی بیشتر از گرفتن پنالتی رونالدو بهم چسبید.

بیرانوند: گرفتن ضربه سر ژاوی بیشتر از گرفتن پنالتی رونالدو بهم چسبید. چون پرسپولیس برای اولین بار رفت فینال آسیا

بیرانوند: گرفتن ضربه سر ژاوی بیشتر از گرفتن پنالتی رونالدو بهم چسبید. چون پرسپولیس برای اولین بار رفت فینال آسیا