رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان: گورخرها فرار نکرده‌اند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان: گورخرها فرار نکرده‌اند عباسعلی دامنگیر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان: برای جلوگیری از وارد شدن استرس به این گونه ارزشمند، تصمیم بر این شد که درب سایت باز گذاشته شود تا گورخرها به خواست خود از سایت خارج شوند. طبق مشاهدات و فیلمهای موجود گورخرها به دلیل عادت […]

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان: گورخرها فرار نکرده‌اند

عباسعلی دامنگیر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان: برای جلوگیری از وارد شدن استرس به این گونه ارزشمند، تصمیم بر این شد که درب سایت باز گذاشته شود تا گورخرها به خواست خود از سایت خارج شوند. طبق مشاهدات و فیلمهای موجود گورخرها به دلیل عادت شبهای گذشته، مجددا به محل سایت برای تغذیه مجدد بازگشتند.