رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس کل بانک مرکزی: التهابات بازار ارز کم شده است

رییس کل بانک مرکزی: التهابات بازار ارز کم شده است / بعد از ۱۳ آبان آرامش بازار بیشتر می‌شود / دولت در همه شرایط به دنبال کنترل نرخ ارز بوده است / اعتراف برخی دلالان ارزی به ارتباط با خارج /ایسنا

رییس کل بانک مرکزی: التهابات بازار ارز کم شده است / بعد از ۱۳ آبان آرامش بازار بیشتر می‌شود / دولت در همه شرایط به دنبال کنترل نرخ ارز بوده است / اعتراف برخی دلالان ارزی به ارتباط با خارج /ایسنا