رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جشن ۱۰۰ هزار نفری در آزادی؛ صعود تاریخی شاگردان برانکو به فینال آسیا

پرسپولیس ۱ – السد ۱ (۱-۲ در مجموع) جشن ۱۰۰ هزار نفری در آزادی؛ صعود تاریخی شاگردان برانکو به فینال آسیا  

پرسپولیس ۱ – السد ۱

(۱-۲ در مجموع)

جشن ۱۰۰ هزار نفری در آزادی؛ صعود تاریخی شاگردان برانکو به فینال آسیا