رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمد بن سلمان، پسر خبرنگار مقتول را برای دلجویی به دربار فراخواند

محمد بن سلمان، پسر خبرنگار مقتول را برای دلجویی به دربار فراخواند صلاح خاشقجی ممنوع الخروج است

محمد بن سلمان، پسر خبرنگار مقتول را برای دلجویی به دربار فراخواند

صلاح خاشقجی ممنوع الخروج است