رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ: اگر کسی در قتل خاشقجی دست داشته باشد آن فرد بن سلمان ولیعهد عربستان است

ترامپ: اگر کسی در قتل خاشقجی دست داشته باشد آن فرد بن سلمان ولیعهد عربستان است / معتقدم پادشاه عربستان اطلاع قبلی از این قتل نداشته است / قتل خاشقجی بدترین لاپوشانی تاریخ بود /رویترز  

ترامپ: اگر کسی در قتل خاشقجی دست داشته باشد آن فرد بن سلمان ولیعهد عربستان است / معتقدم پادشاه عربستان اطلاع قبلی از این قتل نداشته است / قتل خاشقجی بدترین لاپوشانی تاریخ بود /رویترز