رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در روز رای‌گیری برای طرح شفافیت آرای نمایندگان شاهد فرایند عجیبی بودیم

احمد حمزه، نماینده کهنوج، در نطق میان دستور: در روز رای‌گیری برای طرح شفافیت آرای نمایندگان شاهد فرایند عجیبی بودیم در راهروها می‌گفتند دستتان را به علامت ۴(مثبت) بالا بگیرید اما رایتان ۲ (منفی) باشد، این اوج ریاکاری در قانون‌گذاری است. این ریاکاری را در سایر قوا هم می‌بینیم /ایرنا

احمد حمزه، نماینده کهنوج، در نطق میان دستور: در روز رای‌گیری برای طرح شفافیت آرای نمایندگان شاهد فرایند عجیبی بودیم در راهروها می‌گفتند دستتان را به علامت ۴(مثبت) بالا بگیرید اما رایتان ۲ (منفی) باشد، این اوج ریاکاری در قانون‌گذاری است. این ریاکاری را در سایر قوا هم می‌بینیم /ایرنا