رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر: وضعیت بانک ملی شعبه نجف

تصویر: وضعیت بانک ملی شعبه نجف اختصاص یک شعبه برای صدها هزار نفر زائر، دریافت ارز را بسیار سخت کرده است /مهر

تصویر: وضعیت بانک ملی شعبه نجف

اختصاص یک شعبه برای صدها هزار نفر زائر، دریافت ارز را بسیار سخت کرده است /مهر