رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس مجلس با ارسال نامه‌هایی جداگانه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

رئیس مجلس با ارسال نامه‌هایی جداگانه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد /فارس

رئیس مجلس با ارسال نامه‌هایی جداگانه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد /فارس