رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مولاوردی: دولت طرح اتهام فی‌الارض برای فعالان محیط زیست را پی‌گیری می‌کند

مولاوردی: دولت طرح اتهام فی‌الارض برای فعالان محیط زیست را پی‌گیری می‌کند / در این باره اتهام جدیدی مطرح شده اما هنوز حکم صادر نشده است، اگر هم صادر شود حکم بدوی است و مرحله تجدیدنظر دارد /ایسنا

مولاوردی: دولت طرح اتهام فی‌الارض برای فعالان محیط زیست را پی‌گیری می‌کند / در این باره اتهام جدیدی مطرح شده اما هنوز حکم صادر نشده است، اگر هم صادر شود حکم بدوی است و مرحله تجدیدنظر دارد /ایسنا