رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور به مرزهای چذابه و شلمچه رفت

وزیر کشور به مرزهای چذابه و شلمچه رفت عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز (چهارشنبه) برای بازدید از امکانات فراهم شده در مرزهای شلمچه و چزابه برای زائران اربعین حسینی، وارد اهواز شد

وزیر کشور به مرزهای چذابه و شلمچه رفت

عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز (چهارشنبه) برای بازدید از امکانات فراهم شده در مرزهای شلمچه و چزابه برای زائران اربعین حسینی، وارد اهواز شد