رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون فرهنگی قوه قضاییه: حضور بانوان در ورزشگاه شرعاً منع ذاتی ندارد؛ اما ممکن است به دلیل عوارض دیگری مشکل پیدا کند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه: حضور بانوان در ورزشگاه شرعاً منع ذاتی ندارد؛ اما ممکن است به دلیل عوارض دیگری مشکل پیدا کند. حفظ حرمت بانوان ضروری است اما جو حاکم بر ورزشگاه ممکن است غیراخلاقی باشد و حضور یک بانوی مسلمان در چنین فضایی که امکان هتک حرمت وجود دارد، جایز نیست.

معاون فرهنگی قوه قضاییه: حضور بانوان در ورزشگاه شرعاً منع ذاتی ندارد؛ اما ممکن است به دلیل عوارض دیگری مشکل پیدا کند.

حفظ حرمت بانوان ضروری است اما جو حاکم بر ورزشگاه ممکن است غیراخلاقی باشد و حضور یک بانوی مسلمان در چنین فضایی که امکان هتک حرمت وجود دارد، جایز نیست.