رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صالحی وزیر ارشاد در جمع خبرنگاران:نمایشگاه مطبوعات امسال برگزار نمی‌شود

صالحی وزیر ارشاد در جمع خبرنگاران: به درخواست برخی رسانه‌ها و به دلایلی از جمله مسائل اقتصادی، نمایشگاه مطبوعات امسال برگزار نمی‌شود.تیراژ مطبوعات به دلیل مشکلات اقتصادی کاهش یافته، اما آمار دقیقی از تیراژ بازگشتی مطبوعات در ماه‌های اخیر در دست نیست

صالحی وزیر ارشاد در جمع خبرنگاران: به درخواست برخی رسانه‌ها و به دلایلی از جمله مسائل اقتصادی، نمایشگاه مطبوعات امسال برگزار نمی‌شود.تیراژ مطبوعات به دلیل مشکلات اقتصادی کاهش یافته، اما آمار دقیقی از تیراژ بازگشتی مطبوعات در ماه‌های اخیر در دست نیست