رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترزا می نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد این کشور ویزای مظنونان سعودی قتل خاشقچی را باطل می‌کند

ترزا می نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد این کشور ویزای مظنونان سعودی قتل خاشقچی را باطل می‌کند

ترزا می نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد این کشور ویزای مظنونان سعودی قتل خاشقچی را باطل می‌کند