رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان امنیت عربستان به پلیس ترکیه اجازه نداد چاه‌های داخل محوطه ساختمان کنسولگری سعودی در استانبول را بازرسی کند

سازمان امنیت عربستان به پلیس ترکیه اجازه نداد چاه‌های داخل محوطه ساختمان کنسولگری سعودی در استانبول که گفته می‌شود قطعاتی از جسد جمال خاشقجی در آن قرار دارد را بازرسی کند

سازمان امنیت عربستان به پلیس ترکیه اجازه نداد چاه‌های داخل محوطه ساختمان کنسولگری سعودی در استانبول که گفته می‌شود قطعاتی از جسد جمال خاشقجی در آن قرار دارد را بازرسی کند