رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین عکس از «ماجرای نیمروز ۲»

اولین عکس از «ماجرای نیمروز ۲» با پایان فیلمبرداری فاز اول فیلمبرداری ماجرای نیمروز رد خون به کارگردانی محمدحسین مهدویان در کرمانشاه، گروه تولید در حال ادامه فیلمبرداری فیلم در تهران است

اولین عکس از «ماجرای نیمروز ۲»

با پایان فیلمبرداری فاز اول فیلمبرداری ماجرای نیمروز رد خون به کارگردانی محمدحسین مهدویان در کرمانشاه، گروه تولید در حال ادامه فیلمبرداری فیلم در تهران است